AC- Anschluss: 207-253 VAC, Leistung: 0-320W pro Modul, Eingangspannung: 0-200V, Strom: 0-25A, netzrückspeisend

AC- Anschluss: 207-253 VAC, Leistung: 0- 10,5kW, Widerstand: 0-1450Ω, Eingangspannung: 0-1500V, Strom: 0-510 A, netzrückspeisend

AC- Anschluss: 360-528 VAC, Leistung: 0- 15kW, Widerstand: 0-1450Ω, Eingangspannung: 0-1500V, Strom: 0-510 A, netzrückspeisend

AC- Anschluss: 342-528 VAC, Leistung: 0- 30kW, Widerstand: 0-3000Ω, Eingangspannung: 0-2000V, Strom: 0-1000A, netzrückspeisend